BOL.COM
ADVERTEREN


BOL.COM ADVERTEREN

Bol.com is één van de grootste online marketplaces van Nederland. 50% van de Nederlandse retailshoppers begint met hun zoektocht op Bol.com. Dit verklaart dan ook het grote aantal maandelijkse bezoekers wat Bol.com heeft. Voor vele webshops vormt Bol.com een kans om hun online omzet te vergroten. Naast je webshop aansluiten op deze marketplace, biedt het ook de mogelijkheid tot adverteren. Bol.com schuift steeds meer op naar marketplace waarop vele verschillende partijen naast Bol.com ook hun producten gaan aanbieden. De concurrentie stijgt met de dag en daarvoor wordt het moeilijker om bovenaan in de zoekresultaten te komen van de (potentiële) koper. Net als bij Google zijn er verschillende advertentiemogelijkheden die een webshop kan inzetten om het product onder de aandacht te brengen. Adverteren via Bol.com is daarom ook een kans die jij als webshop zeker moet benutten.

WAAROM ADVERTEREN VIA BOL.COM?

ACTIEVE KLANTEN

0

Bol.com heeft meer dan 8 miljoen actieve klanten.

UNIEKE BEZOEKERS

0

Bol.com heeft meer dan 9 miljoen unieke bezoekers per maand.

BEREIK

0

Maandelijks bereikt Bol.com 60% van de Nederlandse internetters.

VOORDELEN ADVERTEREN VIA BOL.COM


  • BEREIK NIEUWE KLANTEN

  • SLUIT JE WEBSHOP AAN

  • ZET VERSCHILLENDE ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN IN

  • BIJNA 40% VAN DE SHOPPERS-JOURNEY START BIJ BOL.COM


OPTIES ADVERTEREN VIA BOL.COM


DISPLAY ADVERTISING

Binnen Bol.com worden twee manieren van display advertising gehanteerd. Zo biedt Bol.com de mogelijkheid tot Display onsite en Display offsite. Met Display onsite kan een adverteerder zijn of haar producten in de webwinkel van Bol.com zelf promoten. Bij Display offsite worden campagnes geintergreerd in de zogenaamde ‘Always-On’-marketinginzet vanuit Bol.com. Hierbij wordt buiten de Bol.com omgeving geadverteerd maar leidt het advertentiemateriaal altijd naar de webwinkel.


SPONSORED PRODUCTS

Bol.com dient als een grote zoekmachine voor vele online winkeliers. Voor webwinkels die hun producten via Bol.com verkopen is het belangrijk om hoog in de zoekresultaten terecht te komen. Hierdoor komen veel meer bezoekers in aanraking met jouw producten. Via Sponsored products worden bezoekers in diverse aankoop fases bereikt, doordat jouw producten in de spotlights worden gezet.


ONLINE MAGAZINES

Bol.com beschikt over online magazines waarmee zij producten onder de aandacht brengen bij hun doelgroep. De online magazines dienen als inspiratiebron voor (potentiële) kopers. Met behulp van specifieke content dat zich richt op oplossingen, tips en informatie wordt de klant geholpen in haar aankoopproces. Bol.com biedt verschillende advertentiemogelijkheden binnen online magazines om de producten op een inspirerende manier onder de aandacht te brengen.


ABOVE THE LINE

Bol.com heeft elk jaar verschillende Bulk-momenten waarbij het mogelijk is voor adverteerders om grootschalig mee te liften op het online succes en naamsbekendheid van deze online gigant. ‘Above the line’ is een advertentiemogelijkheid binnen Bol.com waarbij producten van een webshop mee in de tv-commercials worden genomen. Deze optie biedt vele webshops de kans om extra omzet binnen te halen. De strijd om de plaats binnen above the line is dan ook de wedstrijd van vele webshops.

GA VOOR DE TOTAALOPLOSSING!

Bol.com biedt veel mogelijkheden tot adverteren. Maar waar begin je? En welke advertentie mogelijkheden zijn van toepassing voor jouw onderneming? Dit verschilt natuurlijk compleet per ondernemer, maar daar helpen wij jou graag een handje bij. Stuur ons jouw doelstellingen op en wij komen met een plan op maat over ‘hoe’ Bol.com jouw omzet kan vergroten. Wacht niet langer, maar integreer jouw onderneming samen met Social Monsters met Bol.com.