Beslist.nl als marketplace


Beslist.nl is een groot online winkelcentrum die alleen maar samenwerkt met webshops. Bezoekers hebben een hoge aankoopintentie. Deze marketplace wordt dagelijks bezocht door 500.000 shoppers en maandelijks door 4 miljoen.

Zet Beslist.nl in als jouw marketplace


Beslist.nl is een marketplace met veel kansen voor verkopers om Nederlandse en Belgische consumenten te bereiken. Beslist.nl was ooit een prijsvergelijker, maar heeft zich nu ontwikkeld tot marktplaats. Hierdoor kunnen consumenten niet alleen vergelijken, maar ook de producten bestellen en betalen. Via Beslist.nl kan een verkoper zonder te grote kosten de consumenten bereiken. Zie jij dit al zitten?

Dagelijks
0
Shoppers

Maandelijks
0
bezoekers

Van de internetpopulatie is
0
procent in de leeftijd 13+

Voordelen Beslist.nl als marketplace


  • Vergroten van je klantenbestand

    Beslist.nl deelt alle gegevens van kopers van jouw producten met je, zodat je deze kunt verwerken in jouw klantenbestand.

  • Voordelig

    Wanneer er geen sales zijn, hoef je ook niks te betalen.

  • Geen tijd kwijt aan marketing

    Zij doen alles voor je en daarnaast is het mogelijk om je producten een boost te geven door te adverteren. Wij kunnen voor je adverteren in specifieke productcategorieƫn of verschijn een banner plaatsen banner op heel beslist.nl. Of je nu op zoek bent naar naamsbekendheid of als u meer bezoek naar uw site wilt halen, wij regelen het voor je.

Waarom uitbesteden?

De wereld blijft innoveren en nieuwe technologie komt dagelijks uit op de markt. Ook in de online wereld is een constante beweging te merken waarop leveranciers van platforms, zoals Facebook of Google telkens nieuwe mogelijkheden toevoegen. Het is voor ondernemers vaak lastig constant up-to-date te blijven met al deze nieuwe ontwikkelen. Deze tijd willen zij liever in de ontwikkeling van hun bedrijf stoppen en dat snappen wij. Door marketplaces beheer uit te besteden bespaar jij jezelf veel tijd en moeite. Laat experts voor je aan het werk gaan. Besteed marketplaces uit!