BESLIST.NL ALS
MARKETPLACE


BESLIST.NL ALS MARKETPLACE

Beslist.nl is een groot online winkelcentrum die alleen maar samenwerkt met webshops. Bezoekers hebben een hoge aankoopintentie. Deze marketplace wordt dagelijks bezocht door 500.000 shoppers en maandelijks door 4 miljoen.

ZET BESLIST.NL IN ALS JOUW MARKETPLACE

Beslist.nl is een marketplace met veel kansen voor verkopers om Nederlandse en Belgische consumenten te bereiken. Beslist.nl was ooit een prijsvergelijker, maar heeft zich nu ontwikkeld tot marktplaats. Hierdoor kunnen consumenten niet alleen vergelijken, maar ook de producten bestellen en betalen. Via Beslist.nl kan een verkoper zonder te grote kosten de consumenten bereiken. Zie jij dit al zitten?

CIJFERS BESLIST.NL

DAGELIJKSE BEZOEKERS

0

Beslist.nl ontvangt dagelijks zo’n 500.000 shoppers.

MAANDELIJKSE BEZOEKERS

0

Beslist.nl ontvangt per maand rond de 3.000.000 bezoekers.

LEEFTIJD

0

Van de internetpopulatie is 93% ouder dan 21 jaar.

VOORDELEN BESLIST.NL ALS MARKETPLACE


  • GEEN TIJD KWIJT AAN MARKETING

    Zij doen alles voor je en daarnaast is het mogelijk om je producten een boost te geven door te adverteren. Wij kunnen voor je adverteren in specifieke productcategorieën of verschijn een banner plaatsen banner op heel beslist.nl. Of je nu op zoek bent naar naamsbekendheid of als u meer bezoek naar uw site wilt halen, wij regelen het voor je.

  • VOORDELIG

    Wanneer er geen sales zijn, hoef je ook niks te betalen.

  • VERGROTEN VAN JE KLANTENBESTAND

    Beslist.nl deelt alle gegevens van kopers van jouw producten met je, zodat je deze kunt verwerken in jouw klantenbestand.

WAAROM MARKETPLACES UITBESTEDEN?

De wereld blijft innoveren en nieuwe technologie komt dagelijks uit op de markt. Ook in de online wereld is een constante beweging te merken waarop leveranciers van platforms, zoals Facebook of Google telkens nieuwe mogelijkheden toevoegen. Het is voor ondernemers vaak lastig constant up-to-date te blijven met al deze nieuwe ontwikkelen. Deze tijd willen zij liever in de ontwikkeling van hun bedrijf stoppen en dat snappen wij. Door marketplaces beheer uit te besteden bespaar jij jezelf veel tijd en moeite. Laat experts voor je aan het werk gaan. Besteed marketplaces uit!

GA AAN DE SLAG MET MARKETPLACES